zdjeciezdjecie

Nawigacja

AktualnościBug przestał dzielić mieszkańców Małkinii.


Przez prawie 3 lata, aby dostać się na drugą stron Bugu w Małkinii mieszkańcy musieli pokonywać objazd blisko 30 km. Od poniedziałku, 15 listopada gehenna mieszkańców skończy się. Do użytku zostanie oddany nowy obiekt mostowy wykonany wg najnowszych technologii.

W 2004 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozpoczął prace projektowe niezbędne do budowy nowego obiektu mostowego na Bugu w Małkinii
w ciągu drogi woj. nr 627. Prace postępowały zgodnie z harmonogramem do momentu wdrożenia procedury uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowej. Ekolodzy ,w dolinie Bugu odnaleźli siedliska dwóch gatunków ptaków derkacza i gąsiorka. Prawie 4 lata inwestor -  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie starał się o zmianę wydanej decyzji, kluczowego dokumentu dla wszystkich inwestycji drogowych. Po wielu konsultacjach, dziesiątkach wysłanych pism Minister Środowiska wydał zgodę na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

W połowie roku 2008 Nadzór Budowlany nie wyraził zgody na dalsze użytkowanie starego obiektu mostowego na rzece Bug w Małkinii. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników zarządca drogi podjął decyzje o całkowitym zamknięciu obiektu. Wyznaczone zostały objazdy przez najbliższe obiekty mostowe w miejscowościach Nur i Brok.

15 kwietnia 2009 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą - konsorcjum firm, którego liderem jest SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na realizację inwestycji.

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczęła się budowa mostu na Bugu w Małkini. Inwestycja kosztowała ponad 81 mln zł, z czego 85% to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu  trwała do końca października 2010 r. (18 m-cy). Obiekt został przystosowany dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Długość nowego mostu to 400 m, szerokość 14,5 m. Wraz z budową mostu powstało 3 km dróg dojazdowych. Po prawej stronie drogi został wykonany ciąg pieszo-rowerowy. 

Kolejnym etapem rozbudowy drogi woj. nr 627 jest budowa ponad 16 km odcinka nowym śladem, po nasypie nieczynnej linii kolejowej  z Kosowa Lackiego do Małkinii. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

14 listopada w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Ludwika Rakowskiego, Wójta Gminy Małkinia Marka Kubaszewskiego, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zbigniewa Ostrowskiego, zaproszonych gości oraz setek mieszkanców Małkinii, uroczyście oddano most do użytku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Monika Burdon
Data opracowania: 12.11.2010
Wprowadził: Paweł Zamilski Wersja: 7
Dodano: 12.11.2010 12:35:39 Ostatnio aktualizowany: 17.11.2010 12:50:32
Id kategorii: 14 Kategoria: Aktualności Id tekstu: 3062